Strona główna
ZALECENIA Z ZAKRESU GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEBY Drukuj Email
  • Żyzność gleby                                                                                                                                        Powrót

Spośród różnorodnych elementów biosfery gleba zajmuje szczególną pozycję. W układzie środowiska przyrodniczego pełni ona wielorakie funkcje. Wśród nich funkcja produkcyjna wydaje się być najważniejsza. Konieczność wyżywienia coraz większej liczby ludności z kurczącej się wciąż powierzchni sprawia, że rolnictwo nie może rezygnować z dalszej intensyfikacji produkcji rolniczej. Niezależnie od rozwoju techniki gleba pozostaje nadal podstawowym warsztatem produkcji zbożowej, drzewnej, owocowo – warzywnej lub paszowej. Od właściwości fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych gleby zależy nie tylko wysokość plonów, ale również ich jakość, która jest syntetycznym wskaźnikiem żyzności gleb.

  1. Żyzność gleby - odczyn gleby
  2. Żyzność gleby - wlasciwosci sorpcyjne gleb
  3. Żyzność gleby - próchnica
  4. Żyzność gleby - niezbędne składniki pokarmowe
  5. Żyzność gleby jest kluczowa
...................................................................
Wpisany przez Administrator    01.07.2013

Liczba odwiedzin :3551